Talsu partnerība  
Aktualitātes | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | Kontakti
LEADER 2023-2027 plānošanas periods
LEADER 2014-2020 planošanas periods
LEADER 2007-2013 planošanas periods
Projektu konkursi
ELFLA padomes sastāvs
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


2011

<--  1 2 ...  --> 

2011. gads III. kārta Pareizs uzturs – veselības pamats.

Projektā mērķis ir uzlabot iedzīvotāju zināšanas par diabētu, liekā svara problēmām un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kā arī sniegt bezmaksas pakalpojumus: svara pārbaudi un asinsspiediena mērīšanu.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Lejaslāču kapsētas - senkapu labiekārtošana

Projekta rezultātā ir sakopta, labiekārtota kapsēta, kā nozīmīgs arheoloģiskais piemineklis, senkapi.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Vienotu informatīvo norāžu izstrāde Sabiles pilsētas un Abavas pagasta teritorijā

Projekta ietvaros īstenotās darbības - 23 norāžu izvietošana veicina skaidru informācijas nodrošinājumu tūristiem, pilsētas apmeklētājiem un sabiedrībai kopumā.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Norādes uz tūrisma objektiem-mītnēm Rojas novadā

Projekta ietvaros ir izgatavotas un uzstādītas informatīvās zīmes, informatīvos stendus, brīdinājuma zīmes, ceļa norādes Rojas novadā.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Norāžu un informatīvo stendu izveide Mērsraga novadā

Mērsraga novadā ir izvietotas Mērsraga novada kartes ar apjomīga rakstura informāciju: 3 vietās Mērsraga ciemā un 1 vietā Upesgrīvas ciemā.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide un labiekārtošana „Stūrīšos”

Īstenojot projektu, tika izveidota un labiekārtota brīvā laika pavadīšanas vieta Stūrīšos: renovētas telpas 54,6 m2 platībā, iegādāts nepieciešamais tehniskais aprīkojums un mēbeles.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta.Telpu aprīkojuma un inventāra iegāde tautas lietišķās mākslas meistardarbnīcas „Kurši” darbības pilnveidošanai

Īstenojot projektu „Telpu aprīkojuma un izstāžu inventāra iegāde tautas lietišķās mākslas meistardarbnīcas „Kurši” darbības pilnveidošanai”.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Mobilās datorklases izveide Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā.

Mobilā datorklase nodrošina dažādu mērķa grupu iedzīvotāju (pensionāru, jauno māmiņu, pašvaldības darbinieku, mājražotāju, invalīdu, lauksaimnieku, bezdarbnieku, darba ņēmēju un darba devēju, pedagogu u.c.)

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Biedrība „Mežāzis VP” medību bāzes izveidošana

Medību bāzei ir nomainīts jumts, izremontētas telpas, iegādāts aprīkojums apmācībām un semināriem. Projekta īstenošanas rezultātā ir rekonstruēta ēka, izveidota jauna medību bāze, attīstīta medību saimniecība, kas dod iespēju izglītot un paaugstināt medību prasmes, organizēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu un atpūtu.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Tempļa kalns-ainavu teātris-ainavas takas izveide un iekārtošana"

Projektu realizējot ir izveidota un iekārtota Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja Tempļa kalna teritorija 1600 m2 apmērā, iztīrīti Rambulītes krasti un izveidota ainavu taka 580 m garumā, uzstādītas 3 drenējošas caurules, izbūvētas laipas, margas 24m garumā, izbūvētas kāpnes uz Rambulītes tiltiņu 25m garumā, iekārtotas 3 skatu vietas.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma izveide”

Mērsraga ciema centrā ir izveidots bērnu un jauniešu atpūtas laukums ar dažādām atrakcijām: tīklu piramīdu, rotaļu kompleksu, dažādām šūpolēm, kāpelēšanas trasi. Laukuma teritorijā ir izvietoti vairāki soliņi un atkritumu urnas. Laukumā ciema centrā ir sakopts, labiekārtots un jaunajai paaudzei ir kur pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. "Informācijas centra vienkāršotā rekonstrukcija”

Mērsraga novadā ir rekonstruēta ēka, kurā atrodas Mērsraga informācijas centrs, izstāžu un konferenču zāle. Sajās telpās ir iespējams organizēt seminārus, konferences, apmācības un izstādīt izstāžu ekspozīcijas.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. "Talsu tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Lai pilnībā nodrošinātu tautas nama funkcijas un dažādotu sabiedriskās aktivitātes Talsu novadā, projekta ietvaros Talsu tautas nams ir iegādājies saliekamo skatuves konstrukciju.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. "Talsu hokeja kluba ledus halles infrastruktūras uzlabošana"

Projekta realizācija rezultātā uzstādīta gaisa sausināšanas iekārta, kas nodrošina atbilstošu mikroklimatu hallē, ievērojami ir uzlabota ledus kvalitāte, tādējādi tiek nodrošināta treniņu un sacensību norise.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta. "Aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšana Talsu novada iedzīvotājiem"

Projekta ietvaros, iegādājoties nepieciešamo inventāru kalnu velosipēdu un slēpošanas sporta veidiem, tiek nodrošināta tuvējo novadu bērnu un jauniešu piesaiste sporta klubam. Elektroniskā laika uzņemšanas sistēma nodrošina ātru, efektīvu sporta sacensību un treniņu rezultātu apkopojumu.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta „Aktivitāšu centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti”

Projekta rezultātā iekārtota pieejama vieta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kurā gaida ikvienu cilvēku ,kas cits citu saprot un atbalsta. Biedrības sniegtos pakalpojumus var izmantot ne tikai invalīdi un viņu ģimenes locekļi, bet arī cilvēki, kuri īslaicīgi zaudējuši pārvietošanās spējas un kuriem nepieciešams speciālistu ātrs, praktisks un morāls atbalsts. Šīs telpas var izmantot izglītojošu semināru, lekciju vadīšanai, interešu klubu un brīvā laika pavadīšanai. Nomainīta apkures krāsniņa uz jaudīgāku, iegādāta un uzstādīta veļas mazgājamā mašīna. Lekciju novadīšanai iegādāts portatīvais dators ar atbilstošu programmatūru, projektors un ekrāns. Iegādāti krēsli ar mīkstu sēdvirsmu. Interešu grupu praktisko nodarbību vajadzībām iegādāta un uzstādīta mājas kinozāle ar televizoru.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta „Sociālo pakalpojumu centrs Stendē”

Realizējot projektu, izveidots sociālo pakalpojumu centrs Stendē, kur ir nodrošināti veļas mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumi, ierīkotas publiski pieejamas dušas un tualete. piedāvājumi. Projekts tika realizēts divos posmos - 1) vienkāršota renovācija un 2) telpu labiekārtošana. Vienkāršota renovācijas rezultātā veikta starpsienu izbūvēšana, ārsienu siltināšana, iekārto griestu iebūvēšana, grīdu demontāža un jaunu, siltinātu grīdu izbūve, logu un durvju nomaiņa, iekšējās elektroinstalācijas un lokālās apkures sistēmas renovācija, ka arī kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas renovācija.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III. kārta „Mērsraga invalīdu atbalsta centra darbības paplašināšana”

Lai paplašinātu un pilnveidotu centra darbību atbilstoši mūsdienu prasībām, varētu organizēt apmācības un seminārus, projekta ietvaros tika iegādāts: portatīvais dators, printeris, projektors ekrāns. Lai uzlabotu sadzīves pakalpojumus centram tika iegādāti gludināmais dēlis un gludeklis, veļas automāts un veļas žāvējamā mašīna. Brīvajam laikam tiek piedāvāti galda futbols, galda hokejs un novuss.

Lasīt vairāk ...


2011.gads III kārta "Rojas sociālā dienesta paplašināšana"

Rojas novada iedzīvotājiem tiek dota iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus, kuri savukārt mazina, novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti, dod iespēju socializēties: piedalīties pensionāru apvienības un invalīdu biedrības organizētajos pasākumos, apmeklēt kultūras pasākumus, sporta dienas invalīdiem, iesaistīties dažādās interešu grupās un rezultātā mazināt personu ar funkcionālajiem traucējumiem sociālo atstumtību. Projekta ietvaros iegādāti tehniskie palīglīdzekļi: riteņkrēsli, tripodi, kvadripodi , padušu kruķi, staigāšanas rāmji, pārvietošanās galds, pacēlāji, rollatori u.c.

Lasīt vairāk ...


2011. gads III kārta "Rojas bezvadu interneta mākonis"

Mūsdienās cilvēki vēlas piekļūt internetam sev ērtā laikā un vietā, lai izlasītu jaunākās ziņas, veiktu elektroniskos maksājumus, izlasītu saņemtos e-pastus utml. Ņemot vērā, ka publiskās interneta piekļuves vietas strādā darba laikā, cilvēkam pēc darba laika beigām šāda iespēja ir liegta, kā arī lai iekļūtu internetam no savām ierīcēm ir jāuzmeklē bezvadu tīkls. Laukumā pie Rojas novada Domes, kur pašreiz ir pieejams atvērts bezvadu interneta tīkls, darba dienu vakaros un brīvdienās cilvēki izmanto piekļuvi internetam. Lai risinātu iepriekš minētās vajadzības, projekta ietvaros iegādātas, uzstādītas un konfigurētas 15 bezvadu interneta iekārtas Selgas ielā posmā no degvielas uzpildes stacijas Viada (Selgas iela 70) līdz Viesnīcai Roja (Jūras iela 6), kā arī pie Rojas novada Domes, Rojas vidusskolas un Rojas stadiona. Ar māju īpašniekiem ir saskaņota iekārtu uzstādīšana. Šāds risinājums nodrošina nepārtrauktu bezvadu interneta pārklājumu 24 stundas 365 dienas gadā. Paredzēts izveidot Rojas novada aplikāciju Android un Apple mobīlajām ierīcēm un planšetdatoriem, kas ļaus iedzīvotājiem saņemt jaunāko informāciju no Rojas novada Domes, kontaktinformāciju, apmeklēšanas laikus, apskates objektus un citu informāciju. Lai nodrošinātu projektam ilgtspēju, pašvaldības budžetā ik gadu tiks atvēlēti līdzekļi infrastruktūras uzturēšanai un apkalpošanai.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2013 (19)   
2012 (22)   
2011 (24)   
2010 (14)   
2009 (6)   
<< Jūlijs 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no EJZAFAtbalsta Zemkopības monistrija un Lauku atbalsta dienests

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2024-06-06 13:01:07