Talsu partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods | Kontakti
Stratēģija. Pavaddokumenti.
Projektu kārtu sludinājumi
Vērtēšanas kritēriju Metodika
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


Biedrības „TALSU RAJONA PARTNERĪBA”
SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015. – 2020. GADAM

skatīt šeit ...Rīcību plāni

ELFLA rīcību plāns - šeit

EJZF Rīcību plāns - šeit

Pielikumi:

- 1. pielikums Biznesa plāna kopsavilkums šeit
- 2. pielikums EJZF 1. rīcības pašvērtējums šeit
- 3. pielikums EJZF 2. un 3. rīcību pašvērtējums šeit
- 4. pielikums ELFLA 1. un 2. rīcību pašvērtējums šeit
- 5. pielikums ELFLA 3. rīcības pašvērtējums šeit
- 6. pielikums ELFLA 4. rīcības pašvērtējums šeit


De Minimis:
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/noderiga-informacija/de-minimis

LAD:
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-02-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-236

1. Veidlapa - Apliecinājums par interešu konfliktu (1.pielikums MK 28.02.2017. not. nr. 104):
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/

2. Veidlapa - Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai koercsabiedrībai (MVU)(1.pielikums MK 16.12.2014. not.nr. 776).
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/mikrouznemuma-statusa-noteiksana/

3. Vizuālās identitātes vadlīnijas 2014.-2020.gadam:
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/

4. Būvniecības vadlīnijas:
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/buvniecibas-vadlinijas/5. Finanšu informācija - C.sadaļas veidlapa:
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-02-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-236
<< Septembris 2023 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023-09-11 09:02:48