Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


39917

"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VII kārtu Lauku attīstības programmas 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
11.11.2013


Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 9. decembra līdz 2012. gada 9. janvārim.
VII kārtas ietvaros pieejamais finansējums  Ls 5326,80

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.2.2.rīcība. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei. Pieejamais finansējums – Ls 5326,80

Mērķis - veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspējas uzlabošana, veicināt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

1.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei,    t. sk.   pašu   saražotās   produkcijas   iepakošanai,  kā   arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu ierīkošanai, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai
Pasākuma mērķa grupa ir lauksaimniecības uzņēmumi vai fiziskās personas, kas nodarbojas vai kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi.

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
Pasākuma mērķa grupa ir juridiskas un fiziskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pirmapstrādi un pārstrādi mājas apstākļos.

Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 =”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Nr. P.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1

     Projekta saturiskā atbilstība rīcībai (2 – „atbilst”, 0 – „neatbilst”). Ja projekts iegūst 0 punktu, tad tas tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu.

2

2

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās attīstības stratēģijas ietvaros

2

3

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā (ārpus pilsētām – Talsi, Stende, Sabile, Valdemārpils)

2

4

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

5

Projekta iesniegumā norādīta pamatota idejas novitāte.

2

6

Projekta īstenošana tiek virzīta uz  iedzīvotāju/mērķa grupu vajadzību sasnieg­­šanu, ir pamatots nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā (norādīta mērķa grupa, problēma, risinājumi, reālie atbalsta saņēmēji, to skaits u.c. rādītāji)

2

7

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

8

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

9

Pamatots, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja.

2

10

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

11

Jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau esošo saglabāšana

2

12

Projekta iesniedzēja iesniegto projektu skaits:

2 punkti, ja ir iesniegts pirmais projekts; 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti; 0 punkti, ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti plānošanas periodā.

Lai nodrošinātu vienmērīgu finansējuma piesaisti partnerības teritorijai, punkti netiek piešķirti arī tad, ja, neatkarīgi no iesniedzēja, viena pagasta vai pilsētas teritorijā visā plānošanas periodā (2007.-2013.g.) ir apstiprināti 4 un vairāk projekti.

2

13

Projekts veicina ekonomisko attīstību

2.prioritātes 2.pasākuma 1.rīcībai - Nodarbinātības iespēju vairošana un uzņēmējdarbības attīstīšana un 2.rīcībai - Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei.

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

26

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 16 punktus.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji.
Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad:
1. Augstāk tiek rindots projekts, kas tiks īstenots lauku teritorijā.
2. Priekšroka tiek dota teritorijai (projektu īstenošanas vieta), kurā uz vienu iedzīvotāju piesaistīts mazākais ELFLA finansējums.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201, interneta mājas lapās www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumi tiks pieņemti biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
9.janvārī projektu iesniegumu pieņemšana no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv

Kontaktinformācija:
Antra Jaunskalže
Biedrības „Talsu rajona Partnerība”
valdes priekšsēdētāja, ELFLA administratīvā vadītāja
mob.: 29193595
e-pasts:
talsu.partneriba@inbox.lv
      Atpakaļ
<< Oktobris 2019 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2020-06-10 09:47:00