Talsu partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods | Kontakti
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


Eiropas nauda - LEADER finansējums Talsu, Rojas un Mērsraga novadu attīstībai
25.01.2019


Sācies jauns gads un esam nonākuši 2014.-2020. gada plānošanas perioda otrajā pusē. Tas ir brīdis kad varam atskatīties, kas ir paveikts un ko vēl varam paveikt. Vēlos pastāstīt par Eiropas fondu programmām kuras administrē biedrība “Talsu rajona partnerībā”.


Pieminētie fondi saucas sarežģīti, tādēļ turpmāk centīšos tos pieminēt vienkāršāk. Biedrība “Talsu rajona partnerība” dibināta jau 2004.gadā un ir viena no 35 vietējās rīcības grupām (VRG), kuras galvenais darbības virziens ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas īstenošana Latvijā. Vienkāršā valodā mēs šo programmu saucam lauki, bet tiem, kas seko līdzi iespējām piesaistīt Eiropas naudas, atpazīstams ir nosaukums LEADER.  Fonda finansējums ir pieejams visā biedrības darbības teritorijā, kas ir viss Talsu novads, izņemot Valdgales, Īves un un Lubes pagastus, Rojas un Mērsraga novadi.

Otrs fonds ko administrē 6 vietējās rīcības grupas Latvijā ir Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), vienkāršoti – zivis. Tomēr nevēlos lai jūs uzreiz pieņemtu apgalvojumu, ka jums nav nekāda sakara ar zivīm! Nē, fonds piedāvā iespēju saņemt atbalstu jebkurai jūsu biznesa idejai piekrastes teritorijā. Ierobežojums ir teritorija – jūsu projektam jābūt īstenotam Rojas vai Mērsraga novados.

Biedrība “Talsu rajona partnerība” piedāvā atbalstu gan uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai,  gan sabiedriskā labuma projektiem, ar kuru palīdzību iespējams īstenot dažādas idejas brīvā laika pavadīšanai un dažādošanai. Arī publiski pieejamus objektus vai telpas variet izveidot vai uzlabot ar LEADER projektu palīdzību. Lai saņemtu atbalstu, pamatnoteikums – projekts tiek īstenots biedrības darbības teritorijā.

Līdz šim brīdim ir īstenoti dažādi uzņēmējdarbības projekti LEADER (ELFLA) programmā. Iespējams esiet par tiem lasījuši vai redzējuši, bet neesiet iedomājušies kur un kā iespējams saņemt atbalstu savai idejai. Īstenoto projektu skaits ir pietiekami liels, lai aizņemtu visu Talsu novada pašvaldības avīzīti. Tādēl pieminēšu dažus īstenotos projektus pa nozarēm. Uzņēmējdarbības rīcība ELFLA LEADER programmā abās kārtās bija ļoti pieprasīta veidojot lielu konkursu. Atbalstu saņēmuši gan ražošanas, gan pakalpojumu nozarēs. Piedāvāju ieskatīties atbalstītajo projektu īsā aprakstā.

Ražošana.

ü SIA “Latskech” no Mērsraga novada uzsāka savu uzņēmējdarbību īstenojot projektu “Līklīniju koka grīdas segumi”, ar kura palīdzību tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums darbam un tiek ražoti koka grīdas segumi. Projekts 2017.gadā bija izvirzīts VRG konkursā ko organizē biedrība “Latvijas lauku forums” Dižprojekts 2017, saņēma pateicību.

ü Iesniedzējs SK Galdniecība veiksmīgi attīsta savu uzņēmējdarbību galdniecības izstrādājumu ražošanā, īstenojot projektu un iegādājot aprīkojumu “Galdniecības uzņēmuma attīstība Ģibuļu pagastā”.

Pārtikas pārstrāde.

ü Z/s “Veckoras” no Talsu novada iegādājās augļu žāvējamo iekārtu, lai paplašinātu savu darbību. Viņu ražoto ābolu čipsu produkciju “Garden snack” iespējams iegādāties arī mūsu Maximā Talsos.

ü SIA “Švēdes gaļas nams” Talsos īstenoja projektu “Gaļas pārstrādes uzņēmumu izveide”, uzbūvējot ražošanas ēku un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu. Uzņēmuma ražoto produkciju iespējams iegādāties veikaliņā “Talsu novada garša”.

ü SIA “Kuršu krogs” īstenoja projektu “Maizes un konditorejas ceptuves izveide uzņēmējdarbības dažādošanai’ . Ar projekta palīdzību tika iegādāti nepieciešamie pamatlīdzekļi maizes un konditorejas izstrādājumu cepšanai.

ü SIA “Green Hive” savu uzņēmējdarbību paplašināja īstenojot projektu “Ražošanas modernizācija un paplašināšana”. Uzņēmums piedāvā visdažādāko medus produkciju, kuru varam iegādāties arī Maxima ēkā “Jāņa centrā”.

Tūrisma pakalpojums.

ü SIA “Pilsētnieki”īstenoja projektu Valdemārpilī, lai piedāvātu tūrisma pakalpojumus, naktsmītnes un atpūtu pie Sasmakas ezera “Kempinga "Ezermala" izveide pie Sasmakas ezera”. Projekts ir interesants ar to, ka uzstadītās mucu mājiņas atrodas uz pontoniem ezerā.

ü Sasmakas ezers ir liels un vēl vienu tūrisma pakalpojuma projektu īstenoja SIA “Dunduriņi, “Tūrisma un atpūtas vietas "Dunduriņi" izveidošana”.

Pakalpojums.

ü Arborists Uģis Ventiņš, saņemot atbalstu projektam “Arborista uzņēmējdarbības attīstība” un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu Talsu noadā. Projektu biiedrība “Talsu rajona partnerība” izvirzīja konkursam Sējējs.

ü IK “Vita Comite” Talsos iegādājās aprīkojumu īstenojot projektu “Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana Talsos un Talsu novadā”.

ü Biedrība “Talsu jātnieku skola” šobrīd īsteno projektu “Jāšanas sporta manēža”, arī Talsos būs iespēja trenēties slēgtās telpās.

Sabiedriskā labuma projekti ELFLA LEADER.

Sports.

ü Biedrība "Florbola klubs "Talsi" īstenojuši divus projektus Talsos – “Sporta inventāra iegāde” un “Treniņu un sporta spēļu automatizētās filmēšanas, straumēšanas sistēmas iegāde”. Iegādāts sporta inventārs  un straumēšanas iekārta.

ü Biedrība "M.Štrobindera šķēpmetēju klubs", projektā “Vieglatlētikas aprīkojuma iegāde treniņu procesa un sacensību nodrošināšanai” iegādājās sporta inventāru.

ü Biedrība "Talsu Pakalnu Sporta Klubs", projekts “Fizisko aktivitāšu iespēju nodrošināšana Talsu novada iedzīvotājiem”, īstenots Talsos, iegādāti ternažieri.

ü Rojas novada dome īstenoja projektu “Vieta sportiskām aktivitātēm”, kura rezultātā Rojas stadionā izveidoja laukumu basketbola, volejbola un citām sporta aktivitātēm.

Mednieki.

ü Biedrība "Mednieku klubs "Laidze"", projekts “Medību tradīciju saglabāšanas un pilnveidošanas centra izveide Laidzes pagastā”, rekonstruēta medību ēka Laidzes pagasta Rocežos.

ü Mednieku biedrība "Silupe", projekts “Mednieku nama "Silupe" būvniecība” – uzbūvēta medību ēka Ģibuļu pagasta Pastendē.

Brīvā laika dažādošana un aktīvā atpūta.

ü Talsu novada pašvaldība īstenojusi vairākus brīvā laika pavadīšanas projektus “Novadpētniecības ekspozīcijas telpu atjaunošana Spāres muižā”, rekonstruētas telpas Spāres muižā.

ü Iegādāti jauni krēsli projekta “Krēslu iegāde Pastendes kultūras namam un Spāres tautas namam” ietvaros, kas novietoti gan Pastendē, gan Spārē.

ü Projekta “Aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā” rezultātā rekonstruētas trenažieru telpas sporta aktivitāšu īstenošanai brīvajā laikā.

ü Īstenošanas procesā ir “Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana” projekts, kurā plānots rekonstruēt telpas tās piemērojot jauniešu un mākslas studijas vajadzībām.

ü Biedrība "Izglītībai Mērsragā" īstenoja projektu “Jauniešu āra aktivitāšu veicināšana Mērsraga novadā”. Projektu sagatavoja un īsteno paši jaunieši pie Mērsraga vidusskolas.

ü Mērsraga novada pašvaldība ar projekta “Aprīkojuma iegāde Mērsraga novada Tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai” iegādājās aprīkojumu, lai varētu nodrošināt dažādus pasākumus un mēģinājumus.

Jāšanas sports.

ü Biedrība "Jātnieku klubs "Līvijs"" projekta “Aktīvā atpūta ar zirgiem - bērnu un jauniešu fiziskās , garīgās un emocionālās veselības veicināšana” ietvaros iegādājusies zirga aprīkojumu - seglus. Biedrība darbojas Laucienes pagasta “Vežos”.

ü Biedrība "Jātnieku sporta klubs "Potenciāls" projekta " Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanai” ietvaros iegādājusies zirgu pārvadājamo piekabi. Biedrība darbojas Ģibuļu pagasta Spārē.

Sociālā joma.

ü Rojas novada dome Rojā īstenojusi projektu “Dabas vides estētikas studija”, kura rezultātā uzstādīta silto smilšu kaste, kas ļauj nomierināties, attīstīties fiziski un garīgi, sniedz rehabilitācijas pasākumus.

ü Nodibinājums "Ģimeņu un bērnu attīstības "Brīnumiņš"" īstenoja projektu “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”, iegādājoties datorizētu iekārtu spēj palīdzēt attīstīt kustības. Projekts īstenots Talsu pilsētā, pieejams nodibnājuma telpās.

ü Sabiles aprūpes biedrība "Kalme" īstenojusi projektu “Lai piepildās sapņi” Sabiles aprūpes namam nomainot jumtu.

Publiski pieejami objekti.

ü Talsu novada pašvaldības īstenotais projekts “Sporta un izklaides laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē” ir ļoti veiksmīgs, jo to iecienījuši lielākā daļa dažāda vecuma Stendes bērnu. Laukums izveidot Stendes centrā, visiem pieejamā un labi redzamā vietā.

ü Biedrība “Pedvāle” īsteno projektu “Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa” labiekārtojot laukumu pie muižas.

ü Biedrība "Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē!” īsteno projektu pie Rocežu dzirnavām “Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē!”. Izveidoti volejbola, basketbola laukumi, labiekārtota peldvieta un tās apkārtne.

ü Talsu novada pašvaldības divi projekti “Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana” Dursupē un “Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana” Valdemārpilī nodrošina iedzīvotājiem pilnvērtīgu atpūtu no ikdienas steigas, piedāvājot aktīvu izkustēšanos un kultūras pasākumu baudīšanu.

ü Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" īstenojusi ļoti aktuālu projektu “Sajūtu dārza ierīkošana Leprozorijas parkā Stūrīšciemā” tā mazinot ikdienas stresu.

Sakrālais mantojums.

ü Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze īstenojusi projektu “Ārlavas ev.luteriskās baznīcas atjaunošana un modernizācija” rekonstruējot iekštelpu.

ü Rojas Romas katoļu draudze projekta “Rojas Romu katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”ietvaros labiekārto baznīcas apkārtni”.

ü Rojas evaņģēliski luteriskā draudze projekta “Rojas luterāņu baznīcas sakrālā mantojuma saglabāšana rezultātā” nomainīja jumta segumu.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF). Atbalstu var saņemt, ja projektu īsteno Rojas vai Mērsraga novados.

Uzņēmējdarbība.

ü J.Budreika īstenoja projektu “Zivju kulinārijas produktu mājas gaumē ražošana izmantojot inovatīvu iepakojumu tehnoloģiju" izveidojot nelielu zivju produkcijas ražotni Mērsragā.

ü Alise Lakšmane īstenoja projektu Rojā “Stand Up Paddle nomas punkts "Spura"", kurš 2017. gadā bija kā pilnīga inovācija mūsu darbības teritorijā.

ü Ar projekta "Jauna speciālā transporta iegāde IK "Vanadziņi" zivju produktu autoveikala iegādei" IK “Vanadziņi JL” palīdzību iegādāts specializēts transports zivju produkcijas tirgošanai.

Vides saglabāšana un klimata pārmaiņu mazināšana.

Rojas novada dome īstenojusi divus apjomīgus projektus:

ü "Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē", uzstādot apgaismojuma stabus un saules bateriju paneļus” Rojas pludmalē.

ü "Mazupītes krasta stiprināšana", uzlabojot Mazupītes krastu.

Mērsraga novada pašvaldība ar divu projektu palīdzību uzlabojusi vides pieejamību:

ü Pie Mērsraga bākas izveidojot gājēju celiņu "Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē".

ü Projekts "Vides resursu vairošana Engures ezerā" ir neliela daļa no ezera apsaimniekošanas pasākumiem.

Ņemot vērā, ka Mērsraga novadā atrodas Engures ezera viena daļa, ir īstenoti vēl daži projekti tā apsaimniekošanai.

ü Nodibinājums "Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonds "MĒRSRAGS" īsteno projektu "Engures ezera vides uzlabošana", kurā nodrošinās piekļuvi ezeram pie skatu torņa Mērsragā.

ü Mednieku-makšķernieku biedrība "Nurme" ar projekta “Putnu ezers” palīdzību daļēji attīra ūdens platību putniem.

Kultūrvēsturiskais mantojums zivsaimniecības teritorijās.

Rojas novada dome īstenojusi divus projektus:

ü "Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, kā rezultātā labiekārtots laukums un uzstādīts īnteraktīvs informatīvs stabs.

ü "Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru" rezultātā rekonstruēts Kaltenes klubs, nomainot jumta segumu un rekonstruējot sanitāro mezglu. Projekts izvirzīts VRG konkursam Dižprojekts 2018.

ü Mērsraga novada pašvaldība īstenojusi projektu "Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai", kura rezultātā ierīkota apkure un ūdensapgāde.

Nedaudz par turpmāko. LEADER ELFLA konkursa kārta vēl nav atvērta, bet plānots izsludināt pavasara pusē marta mēnesī.. Protams, sāksim ar uzņēmējdarbību, turpināsim ar sabiedriskā labuma projektu konkursu. Sīkāku informāciju variet sanemt ieskatoties mūsu mājas lapā www.talsupartneriba.lv, rakstot uz epastu: talsu.partneriba@inbox.lv vai zvanot pa mob.tālruni 22328884 Lolitai Pļaviņai.

Par izsludinātajām projektu kārtām informāciju variet saņemt ieskatoties Talsu novada mājas lapā, Rojas un Mērsraga novadu mājas lapās, arī laikrakstā “Talsu Vēstis”, kā arī www.lad.gov.lv mājas lapā. Aicinu sekot līdzi informācijai.

Lolita Pļaviņa

Administratīva vadītāja
      Atpakaļ
<< Septembris 2023 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023-09-11 09:02:48